Політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних

Ця Політика конфіденційності діє щодо обробки персональних даних, які може отримати фізична особа - підприємець Токар Олександр Вікторович від фізичних осіб (суб'єктів персональних даних) на підставі Конституції України та Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. №2297- VI (далі - Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р. (EU General Data Protection Regulation, далі - GDPR) та іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, що іменується далі - Законодавство.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

Адміністрація - особи, які керує Сайтом, організовують та здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними.

Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Конфіденційність персональних даних - обов'язкова для дотримання Адміністрації або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Користувач - особа, яка має доступ і використовує Сайт через мережу Інтернет.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до цього Сайту та не відноситься до сайтів третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями з Сайту.

2.3. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, які надаються Користувачами.


3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач може залишити на Сайті.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення відповідних форм на Сайті і може включати наступну інформацію:


 Прізвище, ім'я, по батькові;

 Номер телефону;

 Адреса електронної пошти;

 Місто;

 Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика та Google Аналітика та інших).

 Перелічені вище дані далі за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.


Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів з метою виявлення шахрайства та вирішення технічних проблем.

3.3. Будь-яка інша персональна інформація, не згадана вище (історія відвідувань, використовувані браузери тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.


4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати з метою:

Ідентифікації Користувача під час заповнення анкети.

Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, обробки повідомлень від Користувача.

Зберігання даних у системі сайту, у тому числі у Google-сервісах, для здійснення контролю за наданими послугами.


Визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

Повідомлення Користувача Сайту про стан запиту.

Надання Користувачеві за його згодою спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою, обумовленим на сайті.


5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

6.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення.

Email: info@tvoycreative.com

© "TVOYCREATIVE" Токарь Олександр Вiкторович, 2021 Всі права захищені.
Передрук та цитування без дозволу автора - заборонено.